مهار تورم - رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

081-35224554-7 , 081-35229056-7

 

 

 

 

 

معرفی واحد فناوري اطلاعات بیمارستانی امام رضا (ع)
واحد فنآوري اطلاعات كه درشروع كار، واحد كامپيوتر عنوان مي شد در اين مديريت عملاً با ورود اولين كامپيوترها شروع به كار نمود و پس از اضافه شدن امور اينترنت و اینترانت به واحد فنآوري اطلاعات تغيير نام يافت. مسئولیت این واحد را جناب آقای مهندس بهمن سادلجی بر عهده دارند اين درحالي است كه از زمان شروع به كار تاكنون علاوه بر افزايش چند برابري نرم افزار، تعداد كامپيوتر هاي موجود در سطح بیمارستان به بيش از 50 دستگاه رسيده است. هم اكنون علاوه بر موارد فوق الذكر امور اتاق سرور  و باالطبع امور اينترنتي همكاران و پشتيباني آن نيز بر امور محوله افزوده شده است. در حال حاضر در كنار امور مختلفي كه بر عهده اين واحد است (از قبيل پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي موجود، آنتی ویروس، امنیت شبکه ، دستگاه حضور و غیاب و...) پشتيباني از خدمات اينترنتي نیز در حال اجراست.

سخت افزار:
در اين بخش كارهاي مختلفي در راستاي خريد، تعمير و پشتيباني قطعات سخت افزاري، سيستمهاي كامپيوتري و سرورهاي مستقر در اين بيمارستان انجام ميگردد .
اين قسمت وظيفه نگهداري سخت افزار موجود، نيازسنجي بيمارستان در راستاي سخت افزار هاي جديد، آموزش نگهداري صحيح از سيستمها به پرسنل و بازديد دوره اي برای بررسي سيستم هاي سخت افزاري مركز و گزارش به مسئول واحد را خواهد داشت .
تعداد کامپیوتر های موجود در بیمارستانی امام رضا (ع) حدود 50 دستگاه، تعداد پرینتر ها 20 دستگاه و 3 عدد اسکنر و لب تاپ که نگه داری سخت افزاری و نرم افزاری این دستگاه ها بر عهده واحد سخت افزار می باشد.

علاوه بر آن امور مشروحه ذیل نیز توسط واحد انجام می گردد:
پيگيري نيازهاي سخت افزاري و رفع اشكالات شبكه (سيم كشي ، سوكت و درخواست انشعاب و ...)
تحويل سيستم به صورت كامل و تست شده به تمام همكاران (به همراه پرينتر، CD Writer
، اسكنر و...)
آموزش همكاران جديد براي استفاده از سيستم
نگهداري تجهيزات مرتبط سخت افزاري
ساماندهي خريد و ارتقاء سخت و نرم افزاري
به روزرساني و رفع اشكال سيستمها از نظر ویروس
پشتيباني سخت افزاري بسته هاي نرم افزاري كامپيوتري
كارشناسي تجهيزات اسقاطي كامپيوتر و جايگزين كردن آنها با تجهيزات جديد
پاسخگوئي به ارباب رجوع و رسيدگي به نيازهاي كامپيوتري آنها
مشاوره با شركتهاي كامپيوتري و بررسي نيازهاي كامپيوتري با توجه به تكنولوژي هاي جديد
راه اندازی و نگه داشت سیستم جدید حضور و غیاب با ثبت اثر انگشت
راه اندازی و نگه داشت سیستم غذاخوری
تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه
اجرای طرحهای شبکه کردن کامپیوترها
رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای شبکه
نصب و راه اندازی سیستمهای کامپیوتری بیمارستان
بازدید دوره ای از رایانه های بیمارستان و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری
آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری
نصب و اصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مورد نیاز
توسعه و تجهیز و تکمیل تکنولوژی سخت افزاری سیستمها بر اساس نیاز کاربران

تجهیز دستگاههای جانبی رایانه ها شامل:
توسعه و تجهیز دستگاههای جانبی از قبیل چاپگرها، اسکنرها و.... متناسب با نیاز کاربران
پشتیبانی و نظارت و نگهداری دستگاههای جانبی
نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز هر بخش تحت شبکه و ایجاد دسترسی های خاص آن بخش
پشتیبانی و رفع اشکال نرم افزاری کلیه گروههای اداری ، مالی و درمانی و آموزش لازم به پرسنل اداری جهت کار با کامپیوتر
ارائه نظرهای مشورتی در مورد سیستم های طرح شده و نرم افزارها، به مراجع ذیربط
اجرا و بکارگیری آخرین یافته های فن آوری اطلاعات به منظور ارتقاء توانمندی واحد مربوطه
پیش بینی آموزشهای لازم در خصوص فناوری اطلاعات
IT و برنامه ریزی مشخص در این زمینه به منظور ارتقاء توان تخصصی کارکنان
برنامه ریزی لازم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات
مطالعه، بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص طراحی و پیاده سازی سیستم های کاربردی و نوآوری ها در زمینه فناوری اطلاعات
بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد، يا عدم تاييد نياز
كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده

شبکه:
در اين بخش كارهاي مربوط به راه اندازي شبكه هاي داخلي بيمارستان و گسترش آنها، شبكه بيروني (ارتباط با دانشگاه و مراكز ديگر (و همچنين پشتيباني از شبكه موجود انجام ميشود .
اين بخش همچنين وظيفه بررسي و برقراي امنيت شبكه را نيز بر عهده دارد. در حال حاضر تعداد 5 عدد سوئیچ در بیمارستانی امام رضا (ره) وجود دارد وتعداد3 دستگاه سرور دربیمارستان وجوددارد  
علاوه بر این موارد مذکور ذیل برخی از وظایف واحد شبکه می باشد:
تشخيص اشکالات شبکه و پيگيري جهت رفع نواقص و مشکلات موجود
تعريف شناسه و رمز كاربران و اصلاح اطلاعات آنها
نگهداري شبکه فيزيکي و نرم افزاري رايانه اي
نگهداشت بستر شبكه (شبكه
Local و اينترنت)
نگهداشت سرورها از قبیل : آنتی ویروس و
DC و HIS
و ...
تجهیز و توسعه و راه اندازی
Server
های شبکه بیمارستان
ایجاد بستر ارتباطی (کابل کشی شبکه) و نصب سوئیچها و کیستون های ایستگاههای شبکه
فعال سازی و اتصال کلیه کامپیوترها و سرویس دهنده شبکه
نصب و راه اندازی برق اضطراری مخصوص (
UPS) و تچهیز اتاق  Server
پشتیبانی و نگهداری و نظارت شبکه بیمارستان
تهیه نام کاربری و کلمه عبور برای تمامی پرسنل
نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از
Active و Passive  بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات
تهيه مستندات جامع شبكه
آگاهي از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات
Active
عيب يابي دروني شبكه و برخورد با مشكلات احتمالي
حفظ، نگهداري، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه موجود
عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌اي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه (
IP وكارت شبكه و...)

حفظ و نگهداري تجهيزات شبكه

 

 

 

 

 

معرفی واحد فناوري اطلاعات بیمارستانی امام رضا (ع)
واحد فنآوري اطلاعات كه درشروع كار، واحد كامپيوتر عنوان مي شد در اين مديريت عملاً با ورود اولين كامپيوترها شروع به كار نمود و پس از اضافه شدن امور اينترنت و اینترانت به واحد فنآوري اطلاعات تغيير نام يافت. مسئولیت این واحد را جناب آقای مهندس بهمن سادلجی بر عهده دارند اين درحالي است كه از زمان شروع به كار تاكنون علاوه بر افزايش چند برابري نرم افزار، تعداد كامپيوتر هاي موجود در سطح بیمارستان به بيش از 50 دستگاه رسيده است. هم اكنون علاوه بر موارد فوق الذكر امور اتاق سرور  و باالطبع امور اينترنتي همكاران و پشتيباني آن نيز بر امور محوله افزوده شده است. در حال حاضر در كنار امور مختلفي كه بر عهده اين واحد است (از قبيل پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي موجود، آنتی ویروس، امنیت شبکه ، دستگاه حضور و غیاب و...) پشتيباني از خدمات اينترنتي نیز در حال اجراست.

سخت افزار:
در اين بخش كارهاي مختلفي در راستاي خريد، تعمير و پشتيباني قطعات سخت افزاري، سيستمهاي كامپيوتري و سرورهاي مستقر در اين بيمارستان انجام ميگردد .
اين قسمت وظيفه نگهداري سخت افزار موجود، نيازسنجي بيمارستان در راستاي سخت افزار هاي جديد، آموزش نگهداري صحيح از سيستمها به پرسنل و بازديد دوره اي برای بررسي سيستم هاي سخت افزاري مركز و گزارش به مسئول واحد را خواهد داشت .
تعداد کامپیوتر های موجود در بیمارستانی امام رضا (ع) حدود 50 دستگاه، تعداد پرینتر ها 20 دستگاه و 3 عدد اسکنر و لب تاپ که نگه داری سخت افزاری و نرم افزاری این دستگاه ها بر عهده واحد سخت افزار می باشد.

علاوه بر آن امور مشروحه ذیل نیز توسط واحد انجام می گردد:
پيگيري نيازهاي سخت افزاري و رفع اشكالات شبكه (سيم كشي ، سوكت و درخواست انشعاب و ...)
تحويل سيستم به صورت كامل و تست شده به تمام همكاران (به همراه پرينتر، CD Writer
، اسكنر و...)
آموزش همكاران جديد براي استفاده از سيستم
نگهداري تجهيزات مرتبط سخت افزاري
ساماندهي خريد و ارتقاء سخت و نرم افزاري
به روزرساني و رفع اشكال سيستمها از نظر ویروس
پشتيباني سخت افزاري بسته هاي نرم افزاري كامپيوتري
كارشناسي تجهيزات اسقاطي كامپيوتر و جايگزين كردن آنها با تجهيزات جديد
پاسخگوئي به ارباب رجوع و رسيدگي به نيازهاي كامپيوتري آنها
مشاوره با شركتهاي كامپيوتري و بررسي نيازهاي كامپيوتري با توجه به تكنولوژي هاي جديد
راه اندازی و نگه داشت سیستم جدید حضور و غیاب با ثبت اثر انگشت
راه اندازی و نگه داشت سیستم غذاخوری
تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه
اجرای طرحهای شبکه کردن کامپیوترها
رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای شبکه
نصب و راه اندازی سیستمهای کامپیوتری بیمارستان
بازدید دوره ای از رایانه های بیمارستان و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری
آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری
نصب و اصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مورد نیاز
توسعه و تجهیز و تکمیل تکنولوژی سخت افزاری سیستمها بر اساس نیاز کاربران

تجهیز دستگاههای جانبی رایانه ها شامل:
توسعه و تجهیز دستگاههای جانبی از قبیل چاپگرها، اسکنرها و.... متناسب با نیاز کاربران
پشتیبانی و نظارت و نگهداری دستگاههای جانبی
نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز هر بخش تحت شبکه و ایجاد دسترسی های خاص آن بخش
پشتیبانی و رفع اشکال نرم افزاری کلیه گروههای اداری ، مالی و درمانی و آموزش لازم به پرسنل اداری جهت کار با کامپیوتر
ارائه نظرهای مشورتی در مورد سیستم های طرح شده و نرم افزارها، به مراجع ذیربط
اجرا و بکارگیری آخرین یافته های فن آوری اطلاعات به منظور ارتقاء توانمندی واحد مربوطه
پیش بینی آموزشهای لازم در خصوص فناوری اطلاعات
IT و برنامه ریزی مشخص در این زمینه به منظور ارتقاء توان تخصصی کارکنان
برنامه ریزی لازم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات
مطالعه، بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص طراحی و پیاده سازی سیستم های کاربردی و نوآوری ها در زمینه فناوری اطلاعات
بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد، يا عدم تاييد نياز
كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده

شبکه:
در اين بخش كارهاي مربوط به راه اندازي شبكه هاي داخلي بيمارستان و گسترش آنها، شبكه بيروني (ارتباط با دانشگاه و مراكز ديگر (و همچنين پشتيباني از شبكه موجود انجام ميشود .
اين بخش همچنين وظيفه بررسي و برقراي امنيت شبكه را نيز بر عهده دارد. در حال حاضر تعداد 5 عدد سوئیچ در بیمارستانی امام رضا (ره) وجود دارد وتعداد3 دستگاه سرور دربیمارستان وجوددارد  
علاوه بر این موارد مذکور ذیل برخی از وظایف واحد شبکه می باشد:
تشخيص اشکالات شبکه و پيگيري جهت رفع نواقص و مشکلات موجود
تعريف شناسه و رمز كاربران و اصلاح اطلاعات آنها
نگهداري شبکه فيزيکي و نرم افزاري رايانه اي
نگهداشت بستر شبكه (شبكه
Local و اينترنت)
نگهداشت سرورها از قبیل : آنتی ویروس و
DC و HIS
و ...
تجهیز و توسعه و راه اندازی
Server
های شبکه بیمارستان
ایجاد بستر ارتباطی (کابل کشی شبکه) و نصب سوئیچها و کیستون های ایستگاههای شبکه
فعال سازی و اتصال کلیه کامپیوترها و سرویس دهنده شبکه
نصب و راه اندازی برق اضطراری مخصوص (
UPS) و تچهیز اتاق  Server
پشتیبانی و نگهداری و نظارت شبکه بیمارستان
تهیه نام کاربری و کلمه عبور برای تمامی پرسنل
نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از
Active و Passive  بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات
تهيه مستندات جامع شبكه
آگاهي از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات
Active
عيب يابي دروني شبكه و برخورد با مشكلات احتمالي
حفظ، نگهداري، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه موجود
عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌اي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه (
IP وكارت شبكه و...)

حفظ و نگهداري تجهيزات شبكه

طراحی سایت نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام