مهار تورم - رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

081-35224554-7 , 081-35229056-7

آموزش همگانی
با تزریق عمومی واکسن برای هم بمانیم
فیلم های آموزشی1
گالری فیلم
1400/08/25

 رسیدگی به شکایات مردمی و نظر سنجی از بیماران مراجعه کننده به اورژانس و بخش های بستری

تلفن داخلی واحد : 218

شرح مختصری از فعالیتهای واحد:

جمع آوری فرم های شکایات از صندوقهای شکایات مردمی هر هفته یک بار

پیگیری شکایات هایی که از طریق حضوری ، تلفنی ، کتبی(از سایت و صندوق شکایات مردمی )به واحد اعلام می گردد

بررسی شکایات توسط مدیریت و مسئول واحد  شکایات

اعلام نتیجه شکایات به شاکی

تجزیه و تحلیل شکایات و اعلام نتایج به کمیته رسیدگی به شکایات

فرم رسیدگی به شکایات

پرتال سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام