هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > میز خدمت/گیرندگان خدمت > انتقادات و پیشنهادات > واحد رسیدگی به انتقادات و شکایات 
واحد رسیدگی به انتقادات و شکایات

نام واحد رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات
نام مسئول  
شماره تلفن  
شماره تلفن مستقیم  
مسیر دسترسی بخش اداری / اتاق رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات

اخبار

آدرس: نهاوند، بلوار پرستار، میدان جانباز تلفن: 8-33217071-081

© تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند می باشد.