164
بیمارستان علیمرادیان - پاتولوژی
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨
پاتولوژی

صفحه در دست طراحي مي باشد