164
بیمارستان علیمرادیان - تربيت بدني
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
جمعه ٢٨ تير ١٣٩٨
تربيت بدني

 مسئول واحد تربیت بدنی:

آقای نیکروش

به مناسبت هفته سلامت واحد تربيت بدني بيمارستان آيت ا... عليمراديان روز چهارشنبه مورخ 97/02/02 راهپيمايي از محل ستاد شبكه بهداشت و درمان نهاوند جهت پرسنل از ساعت 6/45 صبح به سمت بيمارستان آيت ا... عليمراديان برگزار شد. 

برگزاري مسابقات ليگ فوتسال كارمندي در تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي همدان با شركت 14 تيم از استان و شركت تيم فوتسال بيمارستان آيت ا... عليمراديان در اين مسابقات.