164
بیمارستان علیمرادیان - فعاليت هاي آموزشي
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
جمعه ٢٨ تير ١٣٩٨
فعاليت هاي آموزشي

مسئول آموزش به بیمار:

آقای حسام حیدری

کارشناس پرستاری

   دانلود : حمله_قلبی_(سکته_قلبی).pdf           حجم فایل 97 KB