164
بیمارستان علیمرادیان - منشور حقوق بيماران و پرسنل
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
پنج شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٨
منشور حقوق بيماران و پرسنل