164
بیمارستان علیمرادیان - راهنمای مراجعین
کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
راهنمای مراجعین

خدمات قابل ارائه در بیمارستان آیت ا... علیمرادیان

بخش های پاراکلینیک

اندوسکوپی

اسپیرومتری

نوار مغز

نوار عصب عضله

تست ورزش

اکوکاردیوگرافی

رادیولوژی

سونوگرافی

سی تی اسکن

آزمایشگاه

پاتولوژی

داروخانه

درمانگاه تخصصی

بخش های بستری

داخلی و جراحی زنان مسئول بخش 

داخلی مردان مسئول بخش 

جراحی مردان مسئول بخش 

زنان و زایمان مسئول بخش 

بخش آی سی یو مسئول بخش

بخش سی سی یو مسئول بخش 

بخش اطفال مسئول بخش

بخش نوزادان مسئول بخش 

بخش دیالیز مسئول بخش 

بخش تالاسمی

بخش زایشگاه