هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
صفحه اصلی > کنترل عفونت  > ایمنی بیمار 
ایمنی بیمار

ایمنی بیمار


فرهنگ سلگی

 

کارشناس پرستاری

سوابق اجرایی:

- از تاریخ 1381/05/01 تا 1384/09/26 مسئول بخش داخلی مردان

-  از تاریخ 1384/09/26 تا 1386/06/12 مسئول بخش ICU

- از تاریخ 1386/06/13 تا 1387/05/06 مسئول بخش داخلی مردان

-  از تاریخ 1387/05/06 تا 1388/10/25 مسئول بخش جراحی مردان

- از تاریخ 1390/06/16 تا 1393/10/20 مسئول بخش داخلی مردان

- مسئول کنترل عفونت بیمارستان آیت ا... علیمرادیان از تاریخ 1393/10/20

- مسئول ایمنی بیمارستان از تاریخ 1394/10/01

- سوپر وایزر بالینی از سال 1383

اخبار

آدرس: نهاوند، بلوار پرستار، میدان جانباز تلفن: 8-33217071-081

© تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند می باشد.