164
بیمارستان علیمرادیان - بایگانی
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
بایگانی

مسئول  بایگانی

آقای محمد سلگی