164
بیمارستان علیمرادیان - دبیرخانه
کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧
دبیرخانه

مسئول دبیر خانه

آقای محمد سلگی

تلفن تماس     08133217071الی 4 داخلی 235