164
بیمارستان علیمرادیان - ریاست بيمارستان
کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
ریاست بيمارستان

ریاست بیمارستان آیت ا...علیمرادیان

 دکتر فخرالدین روزبه

   پزشک  عمومی

شرح وظایف

کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه

نظارت و سرپرستی در مورد انجام و درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تعیین شده

نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز بیمارستان طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان 

سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آیین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام بیمارستان