براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )*******کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)*******
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧
نوزادان

ریاست بخش

دکتر اعظم حیدری

مسئول بخش

 پرستو سعیدی    کارشناس پرستاری

تعداد تخت 15عدد

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی273