164
بیمارستان علیمرادیان - داخلی زنان
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨
داخلی زنان

ریاست بخش

دکتر نرگس مفرد طاهری

مسئول بخش

مهناز مالمیر کارشناس پرستاری

تعداد تخت 31 عدد

دکتر های بخش

 دکتر مفرد طاهری - دکتر صدوق عباسیان - دکتر سراقی دکتر نوری - دکتر محققی

 تلفن تماس     08133217071 الی 3 داخلی 262 و 277