164
بیمارستان علیمرادیان - جراحی مردان
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨
جراحی مردان

ریاست بخش

دکتر بها الدینی

مسول بخش

عباس خویشوند کارشناس پرستاری

دکتر های جراح   دکتر سیانکی - دکتر دانشور -دکتر ترکاشوند

دکتر نوری سعید لو متخصص کلیه ومجرای ادراری

دکتر صدیقی - دکتر سیبدری

تعداد تخت 31 عدد

تلفن تماس    08133217071 ال 3 داخلی 236