164
بیمارستان علیمرادیان - مدیریت بحران (مدیریت خطر)
کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧
مدیریت بحران (مدیریت خطر)

 مسئول مدیریت بحران : حسام حیدری  کارشناس پرستاری