هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
صفحه اصلی > روابط عمومی > اخبار روابط عمومی 
اخبار روابط عمومی

-هفتمين جلسه كميته كسورات در دفتر مديريت برگزار شد سيف با اشاره به اينكه كنترل منابع بمنظور استفاده صحيح و كارآمد و جلوگيري از هدر رفتن آنها از وظايف مهم مديريت به شمار مي رود اظهار داشت كه با توجه روند رو به رشد هزينه هاي درماني و محدوديت منابع مالي ضرورت توجه به مساله كنترل هزينه هاي بيمارستاني امري اجتناب ناپذير است بيمارستان مهمترين سازمان ارائه دهنده خدمات درماني است بنابراين بررسي چگونگي استفاده از امكانات و منبع موجود در اين بخش و ميزان كارايي آنها داراي اهميت بسزايي است. بهبود كارايي بيمارستانها موجب مي شود كه در اين مركز با استفاده از منابع موجود خدمات را با كيفيت بهتري به بيماران ارائه دهد در اين جلسه به بررسي كسورات پرداخته شد و در مورد كسورات ناشي از ثبت خدمت و ناشي از ارسال مستندات بحث و تبادل نظر شد و تصميماتي گرفته شد كه مقرر گرديد به بخشها و واحدها اطلاع رساني گردد.

-با توجه به خراب شدن باكس كليماتور دستگاه سی تي اسكن كارشناسان فني شركت مطلب عارفان بطور موقت مشكل را مرتفع نمودند يك قطعه باكس كليماتور 17.900.000تومان از شركت خريداري شده كه مقرر گرديد از شركت سازنده دستگاه فرستاده شود.

-در نامه اي نقاظ ضعف و مشكلات اعتباربخشي به معاونت محترم درمان انعكاس يافت. سيف ضمن برشمردن نقاظ ضعف اعتباربخشي يادآور شد كه براي استقرار كيفي استانداردهاي اعتباربخشي راهي طولاني در پيش است كه بايد بسترهاي آن محيا گردد وي توسعه مستمر سيستم هاي مديريت كيفيت را نيازمند تلاش پرسنل و اعتبار مالي مناسب دانست وي از زحمات مسئولان و كاركنان اين مركز در امر استقرار شاخص هاي اعتبار بخشي تشكر نمود.

-دعوت از اعضاي منتخب شوراي اسلامي در مورد مشكلات بيمارستان آيت ا... عليمراديان بمنظور تعامل و همكاري و همراهي و استفاده از ديدگاهها و نظرات اعضاي محترم در خصوص مختلف پاره اي از مشكلات بيمارستان مقرر گرديد جلسه اي برگزار گردد.

-در نامه اي مشكلات بيمارستان آيت ا... عليمراديان به نماينده شهرستان نهاوند منعكس گرديد در اين نامه كمبودهاي نيروي انساني و تجهيزات پزشكي و مطالبات پرسنل مطرح شده است.

-يك بسته سبد كالا به كليه پرسنل بيمارستان از حساب2% تحويل داده شد.

-در خصوص راه اندازي سايت بيمارستان از زحمات شبانه روزي طي مراسمي ازواحد رايانه تقدير بعمل آمد.

-واحد تصادفات بيمارستان بصورت مستقل راه اندازي گرديد سيف طي ابلاغي خانم معصومه احمدوند را با حفظ سمت بعنوان مسئول واحد تصادفات معرفي نمود در اين راستا جا دارد از زحمات آقايان مهدي شيراوند-مهران ساكي و مهندس رضوي و خانم نام آوري تقدير و تشكر گردد.

اخبار

آدرس: نهاوند، بلوار پرستار، میدان جانباز تلفن: 8-33217071-081

© تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند می باشد.