164
بیمارستان علیمرادیان - سوپروایزر آموزشی
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
جمعه ٢٨ تير ١٣٩٨
سوپروایزر آموزشی

 

خانم آمنه نوشادخت

کارشناس پرستاری

سابقه اجرایی :

-از تاریخ 11/03/1388 تا تاریخ 12/03/1393 مسئول بخش اطفال

- از تاریخ 12/03/1393 سوپر وایزر آموزشی