164
بیمارستان علیمرادیان - بخشهای بستری
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨
بخشهای بستری

بخشهای بستری:

بخش اورژانس مسئول بخش : آفای محمد سوری

داخلی و جراحی زنان مسئول بخش : خانم مهناز مالمیر

داخلی مردان مسئول بخش : آقای حمید عباسی

جراحی مردان مسئول بخش : آقای حسام حیدری

زنان و زایمان مسئول بخش : خانم پریوش بحیرایی

بخش آی سی یو مسئول بخش : آقای حمید سلگی

بخش سی سی یو مسئول بخش : خانم ناهید سیف

بخش اطفال مسئول بخش : خانم فاطمه مالمیر

بخش نوزادان مسئول بخش : خانم پرستو سعیدی  

بخش دیالیز مسئول بخش : خانم معصومه ظفری

بخش تالاسمی مسئول بخش: خانم سیما گرجی

بخش زایشگاه مسئول بخش : خانم زهرا قیاسوند

اتاق عمل مسئول بخش : آقای حامد واحدی