164
بیمارستان علیمرادیان - سوپروایزرهای بالینی
کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
سوپروایزرهای بالینی

آقایان:

-محمدغلامی ذاکری - محمدبحیرایی - زاهدین شجاعیان - کامران سلگی - فرهنگ سلگی - حسام حیدری - عباس خویشوند

خانمها:

پرستو سعیدی - آمنه نوشادخت