164
بیمارستان علیمرادیان - سوپروایزرهای بالینی
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨
سوپروایزرهای بالینی

آقایان:

-محمدغلامی ذاکری - محمدبحیرایی - زاهدین شجاعیان - کامران سلگی - فرهنگ سلگی - حسام حیدری - عباس خویشوند

خانمها:

پرستو سعیدی - آمنه نوشادخت