164
بیمارستان علیمرادیان - واحد درآمد
کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
سه شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٧
واحد درآمد

مسئول درآمد بیمارستان

 آقای مهران  ساکی  کارشناس پرستاری