164
بیمارستان علیمرادیان - درمانگاه
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
درمانگاه

درمانگاه تخصصی

جراحی عمومی

دکتر سیامک دانشور - دکتر علی ترکاشوند

متخصص ارتوپدی

دکتر بهاءالدینی

متخصص زنان

دکتر پریسا رسولی - دکتر نسیم خرمی - دکتر بهاره خندزاد

روانپزشک

دکتر آبائی