164
بیمارستان علیمرادیان - واحدهای پاراکلینیک
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨
واحدهای پاراکلینیک

آندوسکوپی-اسپیرومتری-نوار مغز-نوار عصب عضله-تست ورزش-اکوکاردیوگرافی

رادیولوژی-سونوگرافی-سی تی اسکن

آزمایشگاه-پاتولوژی

داروخانه