164
بیمارستان علیمرادیان - امور اداری
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨
امور اداری

آقای اردوان شهبازی

لیسانس تاریخ

سابقه اجرایی:20 سال