کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
گواهینامه ها

 

 

ارزشیابی سال 94

این بیمارستان برمبنای تحکیم وتثبیت ارزشهای متعالی در کلیه امور پزشکی وآیین نامه اجرایی ماده یک قانون تشکیلات ووظایف وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ارزشیابی گردید وبه موجب امتیازات مکتسبه به عنوان درجه یک شناخته شد.