کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان

وب سلیت نهاوند

پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧
دفتر تولیت

تاریخ سرشار از نام انسانهایی است که منشا تحولاتی در دوره زندگی خود شده اند و نام و یاد نیکویی از خود به یادگار گذاشته اند و این انسانها در هر شهر و دیاری کم نیستند.

تاریخ نهاوند کهن هم پر از نامهایی است که هرکدام یک تاریخند برای این شهر تاریخی...نامهایی که در عرصه های مختلف علمی-فرهنگی-مذهبی و ادبی در دوره خود و حتی بعد از خود منشا اثر بوده اند و همیشه ذکر خیرشان همه جا هست و دعای خیر مردم بدرقه و ذخیره آخرتشان...

یکی از این چهره ها آیت اله عزیز اله علیمرادیان است که یکی از علمای به نام و بزرگ نهاوند بوده و از منش نیکو و دینداری و مردمداری و کرامات معنوی اش هنوز که هنوز است روایتها در کلام مردم و در کتب تاریخی نقل میشود و در هر محفلی ذکر خیری از ایشان میرود و درودی به روان پاکش نثار میشود...

آیت الله علیمرادیان از جمله نوادر روزگار و از کسانی بود که امروز کم پیدا میشوند و شاید هم اصلا پیدا نمیشوند!

و اما آنچه باعث شد به یاد این انسان بزرگ بیفتم فقط زندگی خودش نبود..این روحانی بزرگ فرزندانی از خود به یادگار گذاشت که نام نیکش را نزد عموم مردم صدچندان و دعای خیر به روح و روانش را فزون کردند..

یکی از این فرزندان مهندس محمد حسین علیمرادیان است که امروز نامش برای هر نهاوندی در داخل و خارج نهاوند و بیشتر نقاط دنیا آشناست..کشتی گیر پهلوانی که اگرچه سالهاست در خارج از ایران زندگی میکند اما بیشتر از همه مردم نهاوند به گردن این خاک و مردمش حق دارد و پیر و جوان نهاوندی مدیون تلاشهای خیرخواهانه اویند..

و بیمارستان آیت ا...علیمرادیان یکی از مراکزی است که این بزرگمرد نهاوندی بانی ساخت آن بوده است و اینک نیز با حضور و زحمات برادر بزرگوارشان آقای علی علیمرادیان همچنان یاور و همراه امورات این مرکز میباشند.