براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )*******کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)*******
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧
دفتر تولیت

تاریخ سرشار از نام انسانهایی است که منشا تحولاتی در دوره زندگی خود شده اند و نام و یاد نیکویی از خود به یادگار گذاشته اند و این انسانها در هر شهر و دیاری کم نیستند.

تاریخ نهاوند کهن هم پر از نامهایی است که هرکدام یک تاریخند برای این شهر تاریخی...نامهایی که در عرصه های مختلف علمی-فرهنگی-مذهبی و ادبی در دوره خود و حتی بعد از خود منشا اثر بوده اند و همیشه ذکر خیرشان همه جا هست و دعای خیر مردم بدرقه و ذخیره آخرتشان...

یکی از این چهره ها آیت اله عزیز اله علیمرادیان است که یکی از علمای به نام و بزرگ نهاوند بوده و از منش نیکو و دینداری و مردمداری و کرامات معنوی اش هنوز که هنوز است روایتها در کلام مردم و در کتب تاریخی نقل میشود و در هر محفلی ذکر خیری از ایشان میرود و درودی به روان پاکش نثار میشود...

آیت الله علیمرادیان از جمله نوادر روزگار و از کسانی بود که امروز کم پیدا میشوند و شاید هم اصلا پیدا نمیشوند!

و اما آنچه باعث شد به یاد این انسان بزرگ بیفتم فقط زندگی خودش نبود..این روحانی بزرگ فرزندانی از خود به یادگار گذاشت که نام نیکش را نزد عموم مردم صدچندان و دعای خیر به روح و روانش را فزون کردند..

یکی از این فرزندان مهندس محمد حسین علیمرادیان است که امروز نامش برای هر نهاوندی در داخل و خارج نهاوند و بیشتر نقاط دنیا آشناست..کشتی گیر پهلوانی که اگرچه سالهاست در خارج از ایران زندگی میکند اما بیشتر از همه مردم نهاوند به گردن این خاک و مردمش حق دارد و پیر و جوان نهاوندی مدیون تلاشهای خیرخواهانه اویند..

و بیمارستان آیت ا...علیمرادیان یکی از مراکزی است که این بزرگمرد نهاوندی بانی ساخت آن بوده است و اینک نیز با حضور و زحمات برادر بزرگوارشان آقای علی علیمرادیان همچنان یاور و همراه امورات این مرکز میباشند.