آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 712
 بازدید امروز : 19
 کل بازدید : 208327
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 1.0571

نام واحد:رادیولوژی

نام مسئول :پرستو ظرافتی دلیر (کارشناس رادیولوژی)

مسئول فنی :دکتر مه لقا یزدی (متخصص رادیولوژی )

فعالیتها وخدمات بخش:رادیوگرافی ساده اندام های فوقانی وتحتانی -سروگردن -ستون فقرات -قفسه سینه وشکم در این مرکز به طور شبانه روزی به مراجعین ارائه می گردد .

شرح وظايف سمت مسئول رادیولوژی به شرح ذيل مي باشد :

 

1.        همكاري با تيم مديريت اجرايي جهت نيل به اهداف كلان مركز

2.       ارائه آمار و گزارشات برحسب دستور مقام ما فوق و تكميل فرم هاي آماري و مالي

3.       شركت فعال در جلسات و كميته هاي بيمارستاني

4.       تدوين برنامه عملياتي ساليانه و ارائه گزارش پيشرفت بزنامه به صورت دوره اي

5.       تدوين برنامه نوبت كاري پرسنل مربوطه و ارائه برنامه به مقام ما فوق

6.       شرکت در برنامه های آموزشی وتحقیقاتی ومطالعه آخرین پیشرفت ها در زمینه شغلی

7.       تشریک مساعی در انجام کارهای روزمره

8.      مطالعه به منظور انتخاب روش های مناسب برای کار با پرتوهای یونساز

9.       نظارت برنحوه نگهداری و کاربرد دستگاهها وچشمه های مولد پرتوهای یونساز وهمکاری با سازمانها ومراکز ذیصلاح کنترل وپیشگیری از نشت پرتوها

10.      نظارت برنحوه کار کاردان های رادیولوژی وتکنسین ها وکمک تکنسین ها ومتصدیان امور دفتری

11.      رعایت سلسله مراتب اداری

12.     اجرای دقیق شئونات اسلامی در محیط کار

13.    به کارگیری اخلاق اسلامی و رفتار مناسب با همکاران، بیماران وهمراهان

14.    تحویل گرفتن نسخه درخواستی،کاغذ زیر نویس مشخصات اسمی از بیمار از متصدی پذیرش واحد مربوطه

15.    فراخوانی وهدایت بیمار به اتاق رادیوگرافی

16.     احراز هویت بیمار با مشخصات اسمی مورد انتظار

17.    کنترل و تطابق نوع پروسیجر درخواستی با علائم کلینیکی بیمار

18.   ارائه دستورات وراهنمایی لازم به بیمار به منظور آماده نمودن وقرار گرفتن در جایگاه عکسبرداری

 

19-   انتخاب وضعیت صحیح برای بیمار به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای عکسبرداری امکان پذیر باشد.

20-   استفاده از کاست وفیلم مناسب(انتقال وبه کار گیری)

21-   به کاربردن علامت های وضعیتی راست وچپ در کلیه گرافی ها

22-تنظیم و به کار انداختن دستگاه مولد اشعه با توجه به مدت زمان وانرژی تشعشع لازم ورعایت سایر عوامل فنی

23-   راهنمایی بیمار به اتاق انتظار پس از خاتمه کار

24-انتقال کاست به فیلم به تاریکخانه

25-   خارج کردن فیلم از کاست در محیط تاریکخانه

26-استفاده از فیلم رایتر به منظور ثبت فوتوگرافیک مشخصات اسمی بیمار در انتهای فیلم

27-   فیدینگ یا خوراندن فیلم اکسپوز شده به دستگاه پروسسور ظهور و ثبوت تاریکخانه

28-   لود کردن یا پرکردن مجدد کاست با استفاده از فیلم های خام موجود در هاپر یا کمد نگهدارنده

29-انتقال کاست اکسپوز نشده به پاس کاست یا محل مناسب

30- پیگیری واخذ فیلم چاپ شده از دستگاه پروسسور تاریکخانه

31- کنترل کیفی کلیشه یا نگاره رادیوگرافی گرفته شده از بیمار

32-   ضمیمه کردن کلیشه رادیوگرافی ونسخه درخواستی به پاکت

33-   نوشتن تعداد وسایز فیلم مصرفی وکد پرتوکار بر روی نسخه

34-   تحویل پاکت حامل کلیشه رادیوگرافی ونسخه مربوط به درخواست آن، به متصدی امور پذیرش

35-   ثبت آماری عکسبرداری های انجام شده در سیستم رایانه واحد در غیاب متصدی امور پذیرش واحد با درج اطلاعات کد رادیوتکنولوژیست،شماره نظام پزشکی معالج،کد فیلم مصرفی، کد تعرفه و نوع خدمات و ...

36-   قیمت گذاری نسخ مراجعان وممهور کردن نسخ آنان به مهر واحد مربوطه(باطل کردن)

37-   تعویض داروی ظهور وثبوت کهنه دستگاه پروسسور ونظارت بر شستشوی دستگاه مربوطه

38-   رعايت استاندارد هاي پوشش واحد مربوطه

39-     انجام ساير امور محوله طبق قانون و يا دستور مقام مافوق