آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1944
 بازدید امروز : 63
 کل بازدید : 208269
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 11.3636

واحد زايمان : داخلی 215

آموزش حضوري روزانه در هر شيفت مادران توسط كارشناسان مامائي : در خصوص مزاياي شيرمادر ، اصول بهداشتي شيردهي و كمك جهت بر طرف كردن مشكلات شيردهي مادران و پيگيري

اهم فعاليت ها :

1 ويزيت مادران باردار توسط كارشناسان مامائي و اطلاع به انكال محترم

2- بستري مادران در ليبر و كنترل نوزادان مراقبت از

3- انجام زايمان در اتاق زايمان توسط پرسنل مامايي آموزش ديده (اين مركز فاقد دانشجو)

4- در موارد اورژانسي و نياز به متخصص زنان اطلاع به متخصص جهت حضور بالين بيمار

قسمت هاي مختلف :

اتاق معاينه : محل پذيرش بيماران سرپائي و انجام NST كه شامل دو تخت مي باشد .

اتاق ليبر : كنترل مادران باردار كه شامل سه تخت مي باشد .

اتاق ريكاوري : پست پارتوم : كنترل مادران و نوزادان پس از زايمان تا هنگام ترخيص كه شامل 3 تخت مي بادش و 3 كات نوزاد مي باشد .

اتاق زايمان : محل انجام زايمان كه شامل 2 تخت زايمان است .

دكتر مريم شعباني : مدرك تحصيلي متخصص زنان و زايمان  -رئيس بخش

دكتر لوئيز رسولي: مدرك تحصيلي با متخصص زنان و زايمان

اهم فعاليت ها :

1-      ويزيت مادران باردار مراجعه كننده به بخش زايمان توس طكارشناس مامائي و اطلاع به آنكال زنان

2-     بستري مادران باردار در بخش و كنترل روند زايمان

3-     انجام زايمان در اتاق زايمان توسط پرسنل مامايي آموزش ديده (اين مركز فاقد دانشجو مي باشد)

4-     مراقبت از مادر و نوزاد در اتاق پست پارتوم تا هنگام ترخيص

5-     در موارد اورژانسي اطلاع به متخصص زنان جهت حضور بر بالين بيمار

6-     در موارد نياز به امكانات بيشتر اعزام سريع بيماران به مراكز درماني مجهز

7-     آموزش حضوري روزانه مادران در هر شيفت توسط كارشناسان مامايي ، در خصوص مزاياي شيردهي ، نحوه شيردهي ف رعايت اصول بهداشتيو كمك به مادران جهت برطرف كردن مشكلات شيدهي و پيگيري آنها

ويزيت بيماران سرپائي و انجام NST  و مراقبتهاي لازم از آنها

رئيس بخش زايمان : دكتر مريم شعباني

مدرك تحصيلي : متخصص زنان و زايمان

سابقه خدمت : 10 سال

تعداد پزشكان متخصص زنان 3 نفر (دكتر مريم شعباني – دكتر لوئيز رسولي – دكتر مينو صفاكيش )

مسئول بخش : شادي جلالونديان

مدرك تحصيلي : كارشناس مامائي

سابقه خدمت : 5 سال

تعداد پرسنل موجود در بخش زايمان : 12 نفر ماما ، 4 نفر خدمتگذار

تعداد تخت : 2 تخت زايمان – 3 تخت ليبر – 3 تخت پست پارتوم

2 تخت معاينه جهت پذيرش و انجام NST

تعداد مراجعين به طور متوسط تعداد مراجعين سرپائي 200 مورد و تعداد زايمان 60 مورد

      اهداف بخش :

كاهش آمار سزارين

افزايش زايمان فيزيولوژيك

آموزش حضوري مادران در هر شيفت كاري توسط پرسنل مجرب در زمينه مزاياي شيرمادر ، رعايت اصول بهداشتي و شيردهي و ...