آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1911
 بازدید امروز : 75
 کل بازدید : 207845
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.0690

ثريا زيبايي مترون بيمارستان

مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري

سابقه : 21سال

دفتر پرستاري :

1-      برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات به مددجويان

2-     تعيين خط مشي و اتخاذ روشهاي مناسب جهت رسيدن به اهداف مورد نظر

3-     شركت فعال در جلسات ساستگذاري و ديگر كميته ها درون بيمارستان

4-     گرد آوري اطلاعات در مورد نمودار سازماني مصوب گزارشات ماهيانه و ساليانه پرونده هاي كاركنان و مصاحبه با كاركنان

5-     گردآوري در مورد مددجويان بر حسب نوع بستري و نياز مراقبتي خدمات ارائه شده گردآوري اطلاعات در مورد منابع نيروي انساني و پرستاران بهياران كاردان هاي اتاق عمل و هوشبري و ساير كادر وابسته) و ساختارفيزيكي و امكانات و تجهيزات

6-     ارائه راهكار بهينه به مسئولين بخشها و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

7-     تديون و اجراي برنامه هاي آموزشي به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

8-    ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي بهداشتي و درماني مركز

9-     جلب مشاركت تيم بهداشتي مراكز بهداشتي براي دستيابي به اهداف

10-    مشاركت در طرح هاي پژوهش

11-    برنامه ريزي و پيشنهاد راهكار جهت اقدامات پيشگيري از عفونت (كنترل عفونت)

12-   تامين نيازهاي آموزشي كاركنان با مشاركت سوپروايزر آموزشي از جمله آشنايي پرسنل جديد الورود با مقررات و خط مشي ها

13-  ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر عملكرد مطلوب حسن رفتار شغلي

14-  تشكيل اداره جليات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي مرتبط

15-  تنظيم با همكاري مسئولين بخشها و كنترل برنامه هاي ماهيانه پرسنل كادر پرستاري و مامايي

16-   هماهنگي لازم جهت تنظيم برنامه آنكالي متخصصين

17-  همكاري با تيم مديريتي بيمارستان جهت پاسخگئي به نامه هاي رسيده از معاونت هاي دانشگاه

18-  پيشنهاد و انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت همراهان ذيربط

19-   تصميم گيري در مورد مرخصي ها ، ماموريت ها و ... كاركنان گروه پرستاري

قسمت هاي مختلف : واحد آموزش كنترل عفونت بخش اورژانس- بخش عمومي بخش زايمان بخش دفتر