** فرا رسیدن عید سعید فطر بر شما مبارک باد **
دوشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٨
سال ١٣٩٠درباره مركز بخشهاي درمانينقشه بيمارستان راهنماي طبقاتگواهینامه ها
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1339
 بازدید امروز : 1
 کل بازدید : 419044
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.1077
ساعت
واحد مدارک پزشکی

مدارک پزشکی

علوم پزشكي و بهداشتي نيز همانند بسياري از علوم جهاني مدام در حال تغيير، دگرگوني و پيشرفت است و اين پيشرفت مديون دستيابي به اطلاعات غني و قابل استفادة گذشته است و مدارك پزشكي به عنوان يكي از مهمترين منابع تامين كنندة‌ اطلاعات در نظام بهداشتي درماني است كه در زنجيرةء اطلاعاتي جايگاه انكار ناپذير و بسيار ارزشمندي را به خود اختصاص داده است.

  از آنجايي كه مدارك پزشكي و اطلاعات موجود در آن اهرمي بسيار مطمئن،‌ باارزش و قابل اعتماد در زمينة‌ سياستگذاري و برنامه ريزيهاي مديران بهداشتي و درماني مي باشد،‌ لذا در اصلاح‌،‌ بهبود و پيشبرد آن بايد نهايت سعي و كوشش را نمود و اين امر مشروط به شناسايي بخشهاي مدارك پزشكي مراكز درماني،‌ همچنين شناخت معايب و محاسن و اقدام در جهت اصلاح و بهبود آنها مي باشد . شناخت بخش مدارك پزشكي و توانمنديهاي آن نه تنها بررسي تك تك فرمهاي بكار برده شده به عنوان محلي براي ثبت داده ها و منبعي براي بازيابي اطلاعات مفيد مي باشد بلكه ارزيابي عملكرد قسمتهاي تشكيل دهندة‌ بخش مدارك پزشكي كه هر يك به نوعي در فرآيند جمع آوري ،‌ ترتيب،‌ ذخيرة‌ مناسب،‌ كلاسه بندي منطبق با اطلاعات آن مركز،‌ بازيابي صحيح در رده هاي مختلف و با اهداف متفاوت برحسب نياز مركز درماني و آمارگيريهاي بهداشتي و درماني كه پاية‌ استدلالهاي منطقي در نوع خدمات ارائه شده و مؤثر در پيش بيني هاي بعدي هستند را نيز در بر مي گيريد .

   شرح مختصر از فعالیت واحد :

   1)    فرايند كنترل پرونده هاي بستري قبل از تحويل به واحد ترخيص

2)    فرايند بايگاني مدارك پزشكي پس از ترخيص بيمار

3)    فرايند ارائه مدارك پزشكي به متقاضيان

شاخص ها

-    ميزان نقص در ثبت اطلاعات در پرونده هاي پزشكي

-    ميانگين زمان تنظيم پرونده

-    ميانگين زمان فايل پرونده

-    ميانگين زمان بازيابي پرونده

-    ميانگين زمان پاسخگويي به مراجعين

-    ميزان رضايت مراجعين

اهداف اختصاصي

-    نگهداري صحيح مدارك پزشكي به منظور ايجاد سرعت وسهولت دسترسي و بازيابي پرونده ها  

بايگاني صحيح و دقيق مدارك بنحوي كه بتوان هرگونه دفاع از پرونده را جهت حمايت از اقدامات انجام شده توسط پزشك و ساير كادر درماني انجام داد.

ايجاد سابقه كاملي از بيمار با مداركي كه در برگيرنده اطلاعات كافي براي نمايش واضح هويت بيمار . تعيين تشخيص ها و درمانها و ثبت دقيق نتيجه هرگونه درمان باشد

-    فراهم كردن زمينه تداوم مراقبت از بيمار در پذيرشهاي بعدي

-    فراهم كردن منبعي براي ارزيابي كفايت و مناسب بودن مراقبت انجام شده

-    فراهم كردن زمينه براي برنامه ريزي اساسي در مورد مراقبت و درمان بيماران توسط مديريت بيمارستان

-    پاسخگويي مناسب و سريع به مراجع قانوني در جهت كسب حقوق قضايي مربوط به بيمار يا بيمارستان

-    پاسخگويي مناسب و سريع به پزشكان و پژوهشگران در جهت كمك به انجام تحقيقات

-    افزايش رضايتمندي مراجعين  باعملکردقیق، صحیح وموثر در واحد بايگاني مدارك پزشكي

  مقاصد اصلي تشكيل پرونده پزشكي

با توجه به اينكه پيشبرد دانش و اطلاعات پزشكي از طريق انجام مطالعات و بررسيهاي گذشته نگر است و اين امر مهم،‌ تنها با دستيابي به منابع اطلاعاتي دقيق و گرانبهايي چون پرونده هاي پزشكي،‌ امكان پذير مي گردد. نكته ديگر اينكه،‌ بالا بردن كيفيت مراقبت بيمار از طريق توجه به اصل تداوم مراقبت است كه نزديكترين راه براي تأمين سريع بهداشت فرد و جامعه مي باشد.

مفهوم تشكيل پرونده پزشكي چيزي به جز مستند نمودن دورة‌ بيماري و درمان بيمار در خلال تمام دوران مراقبت از بيمار اعم از بستري يا سرپايي نيست.

در گزارش سازمان جهاني بهداشت نيز در زمينه اهميت مدارك پزشكي و ثبت دقيق اطلاعات،‌ بيان شده است كه:‌ نگهداري صحيح مدارك پزشكي حائز اهميت مي باشد. اگر مدارك پزشكي ناخوانا،‌ ناقص و مبهم بوده و بطور صحيح تكميل نشده باشد،‌ فاقد استفاده خواهد بود. زيرا كيفيت مدارك پزشكي يكي از موارد مهم از ديدگاه مديريتي است.

بطور كلي مدارك پزشكي در مراكز بهداشتي و درماني براي گروههاي زير كاربرد دارد.

    پرونده هاي پزشكي  مديريت اجرايي

 - محاسبات مالي
- برنامه ريزي و شناسايي داده هاي ضروري جهت انتخاب روش اجرايي و بهبود خدمات مؤسسه

 مراجع قانوني

از نظر قانوني،‌ مدارك پزشكي ارزش زيادي به منظور دفاع از پزشك و بيمارستان و بيمار دارد. از جمله مشكلاتي كه امروزه دامنگير پزشكان مي گردد،‌ سوء‌ درمان ناشي از سهل انگاري و غفلت است كه در دهة اخير به وفور ديده شده است. در اين صورت چنانچه بيمار به دلايل مختلف از مراجع قانوني دادخواهي نمايد،‌ خواه شاكي خصوصي داشته باشد و يا از بيمارستان شكايت كند،‌ داده هاي ثبت شده در پرونده پزشكي بيمار و گزارشات پزشك معالج براي تصميم‌،‌ فوق العاده مؤثر است.

ارزش پرونده پزشكي براي بيمار

وجود يك پرونده كامل پزشكي و ثبت تمام بيماريهاي شخص در طول مدت زندگي اهميت فوق العاده اي دارد. مخصوصآ در پيگيري درمان بيمار و آگاهي از سوابق تاريخي بيماري،‌ بسيار ارزنده بوده و به تشخيص و معالجه بيمار كمك قابل توجهي مي نمايد.

 ارزش پرونده پزشكي براي بيمارستان

از نظر بيمارستان،‌ مدارك پزشكي محتوي داده هايي است كه شامل مشاهدات انجام شده توسط پزشك و نتايج درمان بيمار مي باشد. با استفاده از مدارك پزشكي،‌ بيمارستان به تجزيه و تحليل كيفيت و كميت خدمات ارائه شده مي پردازد. لذا مهمترين ارزش مدارك پزشكي به لحاظ تشخيص و تعيين دلايل درمان مي باشد. چه بسا بيمار ممكن است فوت نمايد و مرگ وي بدلايلي باشد كه قابل پيشگيري بوده،‌ در چنين مواردي،‌ مدارك پزشكي بيمار به منظور انجام تحقيق در زمينه علت مرگ،‌ مورد توجه ويژه بيمارستان قرار مي گيرد.

شايان ذكر است كه براي بيمارستان اهميت مرگ و مير كمتر از بيماري نيست و براي پزشكي مدرن امروزي،‌ تنها دانستن اين نكته كه بيمار درمان شده و ترخيص يافته،‌ كافي نمي باشد.

امروزه بيمارستان مسئول بررسي و مشخص نمودن نتايج بدست آمده از درمان بيمار و علل آن است. اگر نتيجه درمان،‌ بهبودي بيمار باشد،‌ بيمارستان و كادر درماني بايد بدانند چه نقشي در اين بهبودي ايفا نموده اند. و يا اگر بيمار نگران پذيرش خود در بيمارستان است،‌ آنها ملزم هستند كه دليل اين نگراني را بيابند و بررسي نمايند.

همچنين در يك بيمارستان منظم و پيشرفته علل نارسائيهاي درمان بايد مشخص شود و چنانچه اين نارسائيها ناشي از بي توجهي كادر درماني و كمبود امكانات و تجهيزات باشد،‌ اطلاعات موجود در پروندة‌ پزشكي گواهي بر اين مسئله خواهد بود.

 ارزش پرونده پزشكي براي پزشك

مدارك پزشكي نه تنها به منظور آموزش رسمي دانشجويان پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد،‌ بلكه در آموزشهاي غيررسمي و افزايش سطح علمي پزشكان نيز مؤثر است. زماني كه كادر پزشكي به منظور بازرسي عملكرد بيمارستان،‌ مدارك پزشكي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد،‌ جزئيات مربوط به موفقيت يا شكست را به دقت بررسي كرده و نتايج حاصل را با ميانگين هاي ملي مقايسه مي كنند. چنانچه نتايج بسيار كمتر يا بالاتر از ميانگين مورد نظر باشد،‌ در صدد كشف علل آن بر مي آيند. چنين نتايجي گرچه از نظر درجه علمي جزء آموزش رسمي محسوب نمي گردد. معذالك مكمل و جايگزين فرآيند آموزشي بوده كه پزشك بدان نيازمند است.

 ارزش پرونده پزشكي براي بهداشت عمومي

هر جامعه اي داراي مشكلات بهداشتي مخصوص به خود مي باشد،‌ گرچه برخي بيماريها بين جوامع مختلف مشترك است،‌ اما آنچه كه حائز اهميت مي باشد اين است كه بيماريهاي خاصي وجود دارند كه شيوع آنها دوره اي بوده و در فصول خاصي داراي شدت متغيري مي باشند.

 مؤسسات بهداشتي براي حفظ و ارتقا‌ء‌ سطح بهداشت عمومي و كنترل بيماريها،‌ نيازمند مطالعه حقايق و داده هاي مربوط به بيماريها هستند. اين مؤسسات با استفاده از داده هاي موجود در پرونده هاي پزشكي خط مشي ها و سياستهاي بهداشتي را پايه ريزي مي نمايد. در حقيقت ثبت و نگهداري داده ها،‌ تحت عنوان مدارك پزشكي،‌ منبع عظيم اطلاعاتي در منعكس نمودن مشكلات بهداشتي و اطلاعات مربوط به اپيدمي ها و بيماريهاي مسري مي باشند.