صفحه اصلی > حاكميت باليني 

کسب مقام اول دردومين جشنواره كشوري  حاكميت باليني بيمارستان بعثت:

 بیمارستان بعثت در دومين جشنواره كشوري حاكميت باليني توانست با شايستگي ازبين  تمامي مراكز در ماني وآموزشي بیمارستانهای استان همدان مقام اول رابه خود اختصاص دهد .به گزارش روابط عمومی بیمارستان بعثت این مرکزدر  ارزیابی جشنواره كشوري  حاكميت باليني دردوسال متوالي از تمامي بیمارستانهای درماني وآموزشي استان همدان سبقت گرفته  وبه همين مناسبت مقام  محترم وزير  بهداشت لوح تقدير وتنديس دومين جشنواره حاكميت باليني را به مديريت بيمارستان بعثت اهدا نمودند.اين افتخار به سبب  نظارت و اهتمامی که توسط مسئولین بیمارستان صور ت پذیرفت تا با استقرار وتداوم  ملاکهای حاکمیت بالینی بتوانيم در راستاي كيفيت خدمات و كسب رضايتمندي مراجعين گام برداشته باشيم .


 

ليست اقدامات انجام شده توسط واحد تعالي سازمان

1-     بهبود فرآيند واحد ترخيص به شرح ذيل :

-  افزايش زمان حضور پرسنل واحد ترخيص از ساعت 18 به ساعت 20

-  برگزاري جلسه تعامل با سازمان هاي بيمه گر ، با حضور نمايندكان استانداري ، فرمانداري، سازمانهاي بيمه خدمات درماني ، تامين اجتماعي ، كميته امداد ، نيروهاي مسلح وبهزيستي درراستاي حل مشكلات موجود و رايزني با سازمان هاي فوق جهت تامين بيمه بيماران مرخص در شيفت عصر و شب و به تبع آن افزايش ميزان رضايت بيماران و كاهش تردد  مجدد همراهان و بيماران و نيز كاهش قبوض برگشتي .

-  راه اندازي واحد ترخيص شب در بخش اورژانس و برگزاري جلسات هماهنگي و آموزش امور بيمه و ترخيص .

-  تشكيل جلسات مشترك واحد ترخيص با مديريت محترم  بيمارستان ، مترون ، مددكاري، مسئولين و منشي بخش ها در راستاي اصلاح فرآيندها و كاهش كسورات بيمارستان

-  شركت در جلسات حاكميت باليني ، اعتبار بخشي ،كميته مديريت كيفي ، ايمني ، تحقيق و توسعه و دفتر پرستاري

-  مميزي بخشهاي درماني بيمارستان

-  همراهي با مميزهاي محترم حاكميت باليني در راستاي اخذ تنديس جشنواره حاكميت باليني

-  همراهي با مميزهاي محترم شركت I M Q  در راستاي اخذ ISO 9001-2008  

-  تهيه يك دستگاه كپي براي واحد ترخيص شب و24ساعته شدن واحدكپي بيمارستان

-  هماهنگي با مديريت و مترون محترم  بيمارستان و برنامه ريزي جهت حضور منشي عصر در بيمارستان از مورخ 25/11/90

-  تهيه كيف ملزومات بيمارستاني جهت بيماران محترم

-  تهيه پمفلت راهنماي بيمار با واحد حاكميت باليني و تحويل آن به واحد پذيرش ، تا بيماران محترم در بدو پذيرش ، پمفلت موجود را اخذ و اطلاعات لازم را دريافت نمايند .

-  برنامه ريزي جهت ثبت كميته هاي بيمارستان در سال 1391 با ذكر اعضا ، دبير كميته و تاريخ تشكيل آن بر اساس كتاب راهنماي اعتبار بخشي به همراه مسئول محترم  كميته هاي بيمارستان و كارشناس محترم اعتباربخشي

-  پي گيري مواردي كه در بازديدهاي تيم محترم اعتبار بخشي صورت گرفته و نياز به اصلاح دارد .

-  تشكيل جلسه با مسئول واحد سمعي بصري بيمارستان آقاي فرجي و ارتقاي سايت الكترونيك بيمارستان

-  پي گيري تشكيل اتاق بازي جهت سركار خانم زبيحيان

-  تهيه پروتكل Bed manager  با همراهي سركار خانم آزاد كه مسئوليت مديريت  تخت  در بيمارستان به ايشان واگذار شده و درشيفت عصروشب به عهده سوپر وايزرين محترم ميباشد.

-  تعامل با مسئول محترم پي گيري شكايات / پي گيري امور بيماران جهت بررسي و تحليل شكايات س

-  تهيه فرم جهت پايش عملهاي كنسل شده بخش ها و تحليل آماري آن

-  تهيه فرم جهت پايش اقدامات مربوط به تهيه تجهيزات پزشكي در بخش ها و تحليل آماري آن

-  تهيه فرم بررسي اوراق پرونده با كارشناس محترم حاكميت باليني و آموزش آن به منشي هاي محترم بخش ها به شكلي كه نواقص پرونده قبل از  تحويل به واحد ترخيص برطرف گردد .

-  هماهنگي با آقاي دكتر اصفهاني ، خانم ممدوح و داروخانه بيمارستان جهت تهيه داروهاي   مورد نياز بخش هماتولوژي اطفال و تهيه آن .

-رابط بيمارستان وموسسه خيريه محك (مركزحمايت از كودكان سرطاني )،برگزاري جلسات مشترك وپيگيري مشكلات مربوطه واخذ كمك هاي مردمي ازخيرين

-هماهنگي جهت بازديد مسئولين محترم استانداري از بخش هماتولو‍ژي اطفال

-  پي گير ي ها ي لازم  در خصوص راه اندازي ترخيص طبقات

-  هماهنگي با متخصصين طب اورژانس در خصوص ارتقاء فرآيند ويزيت و ترخيص بيماران دراورژانس

-  برگزاري جلسات مدون با مسئولين اورژانس سرپايي و بستري و پايش شاخص هاي بخش اورژانس

امور در دست اقدام :

1-     حضور منشي شب

2-    در نظر گرفتن نيروي  رليف  منشي و آموزش آنها چنانچه منشي هاي محترم بخش ها مرخصي بودند ، بخش با مشكل مواجه نگردد .

3-    پي گيري ترخيص الكترونيك بيماران مرخص

4-    پي گيري و تهيه تخت تاشو و صندلي براي بخش هايي كه هزينه همراه اخذ مي نمايند .

5-    سامان دهي تابلوهاي راهنماي بيمارستان

6-    تعريف فرآيند ويزيت و بستري در اورژانس اطفال

 <>

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5405 | بازدید امروز : 203 | کل بازدید : 1827680 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 | زمان بازدید : 0.4880