صفحه اصلي > دفترپرستاري > واحد كنترل عفونت 

مسئول بخش

مدرک تحصیلی

 

خانم دهقان

کارشناس پرستاری

 

 

تاریخچه و اهداف

 

عفونت بیمارستانی (Nasocomial Infections) به عفونتی اطلاق می شود که بیمار در زمان بستری بودن به آن دچار نبوده و48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می شود به شرط آنکه در دوره کمون آن هم نبوده باشد.عفونت های بیمارستانی یک مشکل جدی مراکز بهداشتی درمانی می باشند و هرساله هزینه های زیادی را به بیماران ومراکز بهداشتی درمانی تحمیل می کنند. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته میزان این عفونت ها حدود  10% موارد بستری ودر کشورهای در حال توسعه حدود 25%  تخمین زده می  شود. میزان عفونت بیمارستانی در یک مرکز بهداشتی درمانی نشان دهنده کیفیت خدمات ارائه شده در آن مرکز می باشد.  اهداف کلی کمیته کنترل عفونت بیمارستان عبارتند از:

1:کاهش میزان عفونت بیمارستانی

2:کاهش میزان مرگ و میر و هزینه های ناشی از عفونت بیمارستانی

3:ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی

 

ادامه مطلب جهت دانلود بصورت PDF

 

 


   دانلود : پروتكل_صحيح_نمونه_گيري.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود : پيام_بهداشتي.pdf           حجم فایل 517 KB
   دانلود : شرح_وظايف_رابطين_كنترل_عفونت.pdf           حجم فایل 208 KB
   دانلود : فرم_بيمار_يابي.pdf           حجم فایل 201 KB
   دانلود : كنترل_عفونت_در_بخشهاي_وي‍ژه.pdf           حجم فایل 2080 KB
   دانلود : مطالب_مرتبت_با_کنترل_عفونت.pdf           حجم فایل 2295 KB
   دانلود : مطالب_اينترنت.pdf           حجم فایل 2295 KB
   دانلود : bilanekari tir mah.rar           حجم فایل 5 KB
   دانلود : کنترل عفونت.pdf           حجم فایل 683 KB