آينده اي بهتر با مشاركت سالمندان
جمعه ٢٦ آبان ١٣٩٦
 • ارسال محموله كمك هاي مردمي كاركنان بعثت:
  محموله كمك هاي مردمي كاركنان بعثت به كرمانشاه ارسال شد

 • بازديد امام جمعه از مصدومين زمين لرزه :
  امام جمعه ونماينده مقام معظم رهبري درهمدان جهت ملاقات از مصدومين حادثه زمين لرزه در بيمارستان بعثت حاضر شدند.

 • بازديد اساتيد حوزه از مصدومين زمين لرزه :
  مسئولين نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه جهت ملاقات از مصدومين حادثه زمين لرزه در بيمارستان بعثت حاضر شدند

 • بازديد فرماندار از مصدومين زمين لرزه :
  فرماندار و هيات همراه جهت ملاقات از مصدومين حادثه زمين لرزه در بيمارستان بعثت حاضر شدند

 • ملاقات رئيس اداره بازرسي دانشگاه از مصدومين زمين لرزه :
  رئيس اداره بازرسي دانشگاه جهت ملاقات از مصدومين حادثه زمين لرزه در بيمارستان بعثت حاضر شد

 

 

نظر شما راجع به وب سايت بيمارستان بعثت چيست ؟

عالي
خوب
متوسط
نظري ندارم