شرح وظایف:

ايجاد و توسعه پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي  حاوي مجموعه ارزنده‌اي از اطلاعات بیمارستان و معرفي واحدهاي عملياتي و ستادي همراه با ارائه اخبار حوادث روزانه و گزارش‌هاي تصويري.

جمع‌آوري  تصاوير ، پيشنهادات و انتقادات  ارزنده پرسنل  براي ‌نگارش و انشار آن در سایت.

ساخت كليپهاي متعدد در خصوص به تصوير كشيدن زحمات پرسنل زحمتكش بیمارستان

برگزاري و تهيه تصاوير و تدوين تصاوير مربوط به برگزاري جلسات ، کمیته ها و بازدیدهاو ...

     برنامه‌ريزي و مديريت  اقدامات لازم به منظور آشنا نمودن مخاطبان داخلي و خارجي بیمارستان با رسالت، اهداف، برنامه‌ها و فعاليتهاي بیمارستان

   مديريت فعاليتهاي مختلف تبليغاتي بیمارستان در حيطه شرح وظايف

نگرش، عقايد، نظرات و خواسته‌هاي مخاطبان  داخلي و خارجي  بیمارستان

در قالب  نظرسنجي،  مطالعات محيطي و.... انعکاس نتايج آن به رئيس بیمارستان و حوزه‌هاي ذیربط

نظارت و مديريت امور مربوط به تشريفات و پذيرايي مهمانان داخلي و خارجي

   تنظيم و ارائه گزارش هاي عملکرد دوره‌اي حوزه به مراجع ذيصلا

 

روابط عمومی به مفهوم مدرن امروزی از سال ۱۹۰۰ میلادی شروع شد. از آن زمان به بعد صاحب نظران و كارشناسان ارتباطات و روابط عمومی و علم مدیریت از جنبه های متفاوت این رشته را مورد بررسی قرار داده و تعاریف زیادی از آن به عمل آورده اند. در این بخش تعاریف روابط عمومی و نهایتاً مورد نظر جامعه اطلاعاتی ارائه می شود.

هاروود چایلدز(۳) در نوشته های خود در سال ۱۹۳۰ میلادی مفهومی پیشرفته از روابط عمومی ارائه كرده كه بیشتر مفهوم روابط عمومی امروزی و مدرن را نمایان می كند.

 

اساس روابط عمومی عرضه یك نقطه نظر نیست، هنر تعدیل طرز فكرها و نگرش ها نیست. ایجاد و توسعه روابط جمعی و سودآور نیست، بلكه وظیفه یا كاركرد روابط عمومی آشتی دادن، سازگار كردن آن بخشی از رفتار فردی و سازمانی است كه اهمیت اجتماعی دارد و با منافع و خواست عموم هماهنگ است.

 


اسكات كاتلیپ(۴) یكی از صاحب نظران روابط عمومی در سال ۱۹۷۱ در تعریف روابط عمومی نوشت:

روابط عمومی كوششی است طرح شده برای نفوذ بر افكار عمومی از طریق سیرت خوب و عملكرد مسئولانه براساس ارتباطات دو جانبه رضایت بخش.

 


دكتر ركس هارلو(۵) در سال ۱۹۷۶ با بررسی ۴۷۲ تعریف از روابط عمومی، تعریف زیر را ارائه داد:

روابط عمومی عملكرد معینی از مدیریت است كه به ایجاد و حفظ ارتباط متقابل و همچنین تفاهم، پذیرش و مقبولیت و همكاری متقابل بین سازمان ها و افرادی است كه با آن سر و كار دارند، كمك می كند متضمن حل و فصل مسایل و مشكلاتی است كه در زمینه های مذكور پیش می آید. به مدیریت كمك می كند كه از افكار عمومی مطلع و نسبت به آن حساس و پاسخگو باشد، مسئولیت های مدیریت را در زمینه های خدمت به منافع عمومی تبیین می كند. به مدیریت كمك می كند كه با تغییرات همگام باشد و به گونه ای اثربخش از تغییرات استفاده كند و به عنوان یك سیستم هشدار دهنده و پیش آگاهی دهنده در پیش بینی امور به مدیریت كمك می كند. در زمینه های مذكور تحقیق و بررسی می كند و از ارتباطات صحیح، منطقی و اخلاقی به عنوان ابزار اصلی كار خویش استفاده می كند.