تعداد نیروها در هرشیفت          صبح : 3نفر          عصر: 2نفر    شب: 2نفر

شماره داخلی بخش: 280   

تعداد تخت فعال         اطفال:   12عدد     نوزادان: 8 عدد


نام تخت

تعداد

انکوباتور

3 عدد

کات

3 عدد

فتوتراپی قایقی

2 عدد

 

اتاق نوزادان

 

اتاق رگ گیری

 

 

اتاق دارو

 

 

بیماری های شایع بخش پنومونی - گاسترو انتریت – ایکتر -  تشنج- UTI

 

امکانات رفاهی بیماران تخت تاشو-اتاق مادران-اتاق بازی-میان وعده جهت مادران شیرده-شیردوش برقی و دستی

 

اهداف:

اراِئه خرمات مطلوب،بالینی و غیر بالینی جهت ارتقا، سطح سلامت کودکان بیمار

 

کلیه خدماتی که در بخش انجام می شود:

1-پذیرش بیماران از اورژانس

2-پذیرش بیماران از درمانگاه

3-کنترل علائم حیاتی

4-تزریقات عضلانی،وریدی

5-لوله گذاری معده و شستشوی معده

6-سونداژ مثانه،خارج کردن آن

7-احیای قلبی ریوی کودکان و نوزادان

8-مانیتورینگ

9-اکسیزن تراپی

10-نوار قلب

11-کاتتریزاسیون نافی

12-تعویض خون

13-تزریق خون

14-مراقبت های حرارتی

15-فتوتراپی

16-مراقبت از نوزادان نارس

IV LINE17-برقراری

18-دارو درمانی

19-ویزیت روزانه بیماران

20-پیگیری اقدامات صورت گرفته جهت بیماران

21-هماهنگی جهت اعزام به سایر مراکز

22-چک اسکراپ خدمات و تحویل کار خدمات

23-چک روزانه تجهیزات و ترالی در هرشیف