سی سی یو

تعداد پرسنل:

 

11 نفر     4 نفر صبحکار  و2 نفر عصر شب        

 

تعداد تخت فعال  بخش :  9 دستگاه

کلیه خدماتی که در بخش انجام می شود:

1-پذیرش بیمارن قلبی

2- مانیتورینگ بیمار

3-کنترل فشارخون بیماران

4- گرفتن نوار قلب از بیماران

5- استفاده از نارکوتیک ها و مسکن در زمان بروز درد

6- بسته به شرایط و وضعیت بیماری خدمات انفوزیون تراپی از قبیل هپارین دریپ,انسولین دریپ , دوپامین دریپ و تزریق استرپتوکیناز.

7-انجام خدمات مشاوره جهت بیماران از قبیل مشاوره داخلی , ارولوژی , زنان , جراحی , ارتوپدی و تغذیه.

8-اکسیژن تراپی برای بیماران قلبی و تنفسی

9- انجام خدمات فیزیوتراپی و ماساژ درمانی

10- کنترل قندخون در بیماران دیابتی

11- کنترل جذب و دفع مایعات

12-. انجام خدمات تست ورزش و اکو

13- احیای قلبی ریوی در مواقع کد

14- تشویق به پوزیشن مناسب

15 - مراقبت از بیماران

16- ارایه آموزش های لازم در مورد آشنایی با محیط بخش, پرسنل , رژیم غذایی , تنظیم فعالیت و استراحت , تغییر سبک زندگی جهت کاهش ریسک فاکتورها

17 آموزش بیماران حین ترخیص جهت استفاده به موقع داروها و کنترل منظم فشارخون در منزل و نیز مراجعه به پزشک در زمان بروز علایم بالینی مربوطه

18 - آموزش درمورد مراجعات دوره ای و پیگیری درمان بیماران