نظرسنجی
آیا صفحه آموزش بیمار مفید بوده است؟

کاملا
تاحدودی
خیر
نظری ندارم

 

 

برنامه ماهیانه آموزش همگانی (یکشنبه ها)